About Us

สาธุกร

097-178-1942 (สาธุกร @ไม่รับเช่าและเช็คพระ).

ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า : "ยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร การเข้าถึงการเรียนรู้ของทุกคน ย่อมมีความเท่าเทียม และสาธารณชนจะเป็นคนตัดสินเองด้วยเหตุผลเชิงประจักษ์ มิใช่เซียนพระที่อวดอ้างชี้นำตำนานดั่งอดีต" ยินดีต้อนรับนักสะสมพระเครื่องทุกท่าน ร้านสาธุกรนั้น มิได้เปิดหน้าร้าน/เปิดเช่าบูชาเฉพาะในเว็บไซต์เท่านั้น โดยสิ่งที่นำเสนอปรากฏทั้งมวลนั้น ล้วนมีอยู่ในการครอบครองของร้านสาธุกรทั้งสิ้น  หากท่านใดสนใจจะขอแบ่งเช่าบูชาในราคาสากล สามารถติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์, ไลน์, อีเมล์ หรือมีการนัดพบเพื่อชมประกอบการตัดสินใจในสถานที่เหมาะสม  เรียนมาด้วยความยินดีน้อมรับใช้สมาชิกที่รักทุกท่าน...

การรับประกันสินค้า : วัตถุมงคลทุกรายการได้ถูกตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ จึงกล้าที่จะรับประกันว่าแท้  ส่วนเก๊นั้นคืนเงินเต็มจำนวน โดยรับประกันความพึงพอใจภายในระยะเวลา 9 วัน แต่พระนั้นต้องอยู่ในสภาพเดิม ไม่ชำรุด หัก บิ่น เสียสภาพ ล้างผิว เป็นต้น

โปรโมชั่น พระเด่น