พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานหมอน (ข้างดอกไม้) กรุเจดีย์เล็ก วัดใหม่อมตรส กรุงเทพฯ

โชว์120,000


ร้าน : สาธุกร

โทร : 097-178-1942 (สาธุกร @ไม่รับเช่าและเช็คพระ)

Line :

Email :saathukorn@gmail.com

วันที่ : 2015-11-18

จำนวนผู้ชม : 12843
Share With Friends:

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานหมอน (ข้างดอกไม้) กรุเจดีย์เล็ก วัดใหม่อมตรส กรุงเทพฯ พระสมเด็จบางขุนพรหม กรุพระเจดีย์เล็ก ถึงแม้จะมีพุทธลักษณะพิมพ์ทรงแตกต่างไปจากพระสมเด็จวัดบางขุนพรหม กรุพระเจดีย์ใหญ่ แต่เนื้อหามวลสารเหมือนกันคือเป็นพระผงเนื้อขาว พอสรุปเหตุผลจากหลักฐานต่างๆ ที่ปรากฏได้ว่า ในการสร้างพระสมเด็จวัดบางขุนพรหมในครั้งนั้น เสมียนตราด้วงซึ่งเป็นต้นตระกูล “ธนโกเศศ” ได้อาราธนานิมนต์ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ไปเป็นประธานในการสร้างและปลุกเสกพระสมเด็จวัดบางขุนพรหมแล้วนำมาบรรจุในกรุพระเจดีย์ใหญ่ นอกจากนั้น ท่านยังได้สร้างพระเครื่องให้มีพุทธลักษณะพิมพ์ทรงที่แตกต่างออกไป โดยมีเนื้อหามวลสารเดียวกันเพื่อบรรจุในกรุพระเจดีย์เล็กที่บรรจุอัฐิของตระกูลธนโกเศศเป็นการเฉพาะกิจ อันถือเป็นอานิสงส์ตามคตินิยมที่สืบเนื่องกันมาแต่โบราณอีกด้วย พระสมเด็จบางขุนพรหม กรุพระเจดีย์เล็ก สามารถแบ่งแยกพิมพ์ทรงได้ทั้งหมด 6 พิมพ์ คือ พิมพ์เจดีย์แหวกม่าน พิมพ์ฐานหมอนหรือพิมพ์สามเหลี่ยมหน้าหมอน พิมพ์ปางประทับยืน พิมพ์สมาธิ พิมพ์ไสยาสน์ และพิมพ์ฐานคู่ ซึ่งแต่ละพิมพ์จะมีขนาดความกว้าง สูง และหนาใกล้เคียงกัน ในเบื้องต้นที่มีการแตกกรุพระเจดีย์เล็ก เนื่องด้วยในปี พ.ศ.2506 ทางวัดใหม่อมตรสได้แจ้งให้ทางญาติโยมที่สร้างพระเจดีย์เล็กเพื่อบรรจุอัฐิของญาติไว้มาทำการรื้อถอน เพราะวัดต้องการบูรณะและจัดทำเสียใหม่ให้เป็นระเบียบ ซึ่งรวมถึงพระเจดีย์ของตระกูลธนโกศศด้วย ปรากฏว่าเมื่อรื้อถอนพระเจดีย์นอกจากจะพบทรัพย์สินมีค่าที่ญาติโยมใส่ไว้ให้ผู้ตายแล้ว ยังได้พบพระเครื่องจำนวนมากหลากหลายพิมพ์ทรง แต่ก็ยังไม่เป็นที่สนใจของบรรดานักนิยมสะสมเพราะคิดว่าเป็นพระเครื่องโดยทั่วไป มีแต่ผู้มีศรัทธาในพระเครื่องเท่านั้นที่เช่าซื้อกันไปในราคาที่ถูกมากๆ จนเวลาผ่านเลยไปได้มีการวิเคราะห์ถึงเนื้อหามวลสารขององค์พระ กอปรกับคุณวิเศษที่ปรากฏประจักษ์แก่ผู้บูชาจนเป็นที่กล่าวขาน ทำให้พระสมเด็จบางขุนพรหม กรุพระเจดีย์เล็ก ทั้ง 6 พิมพ์ทรงเริ่มเป็นที่นิยมในแวดวงนักนิยมสะสมพระเครื่องเพิ่มมากขึ้น จนถึงปัจจุบันถือได้ว่าเป็นพระกรุระดับยอดนิยมและนับว่าหาดูหาเช่ายากพอๆ กับพระสมเด็จวัดบางขุนพรหม กรุพระเจดีย์ใหญ่เลยทีเดียว เพราะเป็นที่พิสูจน์กันแน่ชัดแล้วว่า เป็นพระเครื่องที่ได้รับการปลุกเสกโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ในคราวเดียวกับที่สร้างพระสมเด็จวัดบางขุนพรหมซึ่งบรรจุในกรุพระเจดีย์ใหญ่ จึงกลายเป็นที่นิยมสะสมอย่างสูงเช่นเดียวกัน (ที่มา:อ.ราม วัชรประดิษฐ์)

 

การจัดส่ง & รับประกัน

  • จัดส่งภายใน 1-3 วัน
  • ค่าจัดส่งตามตกลง
  • คืนสินค้าภายใน 7 วัน

ข้อมูล:

 

สาธุกร

 

ขนาด: การเก็บรักษา:

  • ควรเก็บในที่แห้ง เก็บในที่จัดวาง เพราะพระมีขนาดเล็กอาจสูญหายได้
พระแท้ ดอทคอม
   

ยังไม่มี ร่วมแสดงควมคิดเห็น