สมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม ปูชนียวัตถุมงคล 108 ปี พระแท้ ดอทคอม
รายการสินค้า
รวมเงิน: 0.00
|

category-banner

New 2018

พระแท้ ดอทคอม

category-banner
 
สมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม ปูชนียวัตถุมงคล 108 ปี
สมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม ปูชนียวัตถุมงคล 108 ปี
 
พระที่สร้าง
 
พระประธานจำลอง ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว เนื้อโลหะผสมกะหลั่ยทอง
พระประธานจำลอง ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว เนื้อโลหะปิดทองรมดำ
พระประธานจำลอง ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อโลหะผสมกะหลั่ยทอง
พระประธานจำลอง ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อโลหะปิดทองรมดำ
 
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรสี หน้าตัก 9 นิ้ว เนื้อโลหะผสม
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรสี หน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อโลหะผสม
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรสี ยืนถือไต้เพลิง เนื้อรมดำ
 
พระชัยวัฒน์ พิมพ์หระประธาน เนื้อทองคำ
พระชัยวัฒน์ พิมพ์หระประธาน เนื้อเงิน
พระชัยวัฒน์ พิมพ์หระประธาน เนื้อนวโลหะ
 
พระประธานหยดน้ำ เนื้อทองคำ
พระประธานหยดน้ำ เนื้อเงิน
พระประธานหยดน้ำ เนื้อนวโลหะ
 
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรสี เนื้อทองคำ
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรสี เนื้อเงิน
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรสี เนื้อนวโลหะ
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรสี ซุ้มเรือนแก้ว เนื้อทองคำ
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรสี ซุ้มเรือนแก้ว เนื้อเงิน
รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรสี ซุ้มเรือนแก้ว เนื้อนวโลหะ
 
พระผงสมเด็จ พิมพ์ใหญ่ทรงนิยม
พระผงสมเด็จ พิมพ์คะแนน
พระผงสมเด็จ พิมพ์รูปเหมือน
พระสมเด็จ พิมพ์รูปเหมือน เนื้อนวโลหะ
พระสมเด็จ พิมพ์พระประธาน เนื้อตะกั่วชา
 
เหรียญรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ โตฯ นั่งบริกรรมเต็มองค์ ขนาด 2.5 เซ็นติเมตร เนื้อทองคำ มีหู
เหรียญรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ โตฯ นั่งบริกรรมเต็มองค์ ขนาด 2.5 เซ็นติเมตร เนื้อเงิน มีหู
เหรียญรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ โตฯ นั่งบริกรรมเต็มองค์ ขนาด 2.5 เซ็นติเมตร เนื้อทองแดง มีหู
เหรียญรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ โตฯ นั่งบริกรรมเต็มองค์ ขนาด 1.8 เซ็นติเมตร เนื้อทองคำ มีหู
เหรียญรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ โตฯ นั่งบริกรรมเต็มองค์ ขนาด 1.8 เซ็นติเมตร เนื้อเงิน มีหู
เหรียญรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ โตฯ นั่งบริกรรมเต็มองค์ ขนาด 1.8 เซ็นติเมตร เนื้อทองแดง มีหู
เหรียญรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ โตฯ นั่งบริกรรมเต็มองค์ ขนาด 1.4 เซ็นติเมตร เนื้อทองคำ ไม่มีหู
เหรียญรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ โตฯ นั่งบริกรรมเต็มองค์ ขนาด 1.4 เซ็นติเมตร เนื้อเงิน ไม่มีหู
เหรียญรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ โตฯ นั่งบริกรรมเต็มองค์ ขนาด 1.4 เซ็นติเมตร เนื้อเงิน ไม่มีหู
วันที่ : 9 เมษายน 2558
ที่มาของบทความ : วัดระฆังโฆสิตาราม
จำนวนเปิด : 4454