พระหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49/53 พระแท้ ดอทคอม
รายการสินค้า
รวมเงิน: 0.00
|

category-banner

New 2018

พระแท้ ดอทคอม

category-banner
 
พระหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49/53

พระหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 49/53

รายการ จำนวนการสร้าง เช่าบูชา

หลวงพ่อทวด 8 นิ้ว จีวรทอง 99 ราคา13,900
หลวงพ่อทวด 8 นิ้ว รมดำ 199 ราคา 8,900
หลวงพ่อทวด 6 นิ้ว จีวรทอง 299 ราคา 4,900
หลวงพ่อทวด 6 นิ้ว รมดำ 999 ราคา 3,500
หลวงพ่อทวด 3 นิ้ว จีวรทอง 399 ราคา2,200
หลวงพ่อทวด 3 นิ้ว รมดำ 499 ราคา 1,500
หลวงพ่อทวด 1 นิ้วครึ่ง รมดำ 2,999 ราคา 600

พระกริ่งเฉลิมพล เนื้อเงิน 999 ราคา 2,500
พระกริ่งเฉลิมพล เนื้อนวโลหะ 999 ราคา 1,300
พระกริ่งเฉลิมพล เนื้อสำริดผิวไฟ 999 ราคา 800
พระกริ่งเฉลิมพล เนื้อสำริดขัดเงา 1,999 ราคา 500
พระกริ่งเฉลิมพล เนื้อทองทิพย์ขัดเงา 1,999 ราคา 400
กริ่งใหญ่บัวรอบ เนื้อเงิน 999 ราคา 2,900
กริ่งใหญ่บัวรอบ เนื้อนวโลหะ 999 ราคา 1,500
กริ่งใหญ่บัวรอบ เนื้อสำริดผิวไฟ 999 ราคา 900
กริ่งใหญ่บัวรอบ เนื้อสำริดขัดเงา 1,999 ราคา 500
กริ่งใหญ่บัวรอบ เนื้อทองทิพย์ขัดเงา 1,999 ราคา 400

พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ A เนื้อเงิน 999 ราคา 2,500
พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ A เนื้อนวโลหะ 999 ราคา1,300
พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ A เนื้อสำริดผิวไฟ 999 ราคา 800
พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ A เนื้อสำริดขัดเงา 1,999 ราคา 500
พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ A เนื้อทองทิพย์ขัดเงา 1,999 ราคา 400
พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ B เนื้อเงิน 999 ราคา 2,300
พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ B เนื้อนวโลหะ 999 ราคา 1,200
พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ B เนื้อสำริดผิวไฟ 999 ราคา 700
พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ B เนื้อสำริดขัดเงา 1,999 ราคา 400
พิมพ์หลังเตารีดใหญ่ B เนื้อทองทิพย์ขัดเงา 1,999 ราคา 300

เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองคำ ตามจอง ราคา 29,999
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินหน้ากากทอง 199 ราคา 5,900
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา 999 ราคา 1,500
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน 1,999 ราคา 900
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะหน้กา กเงิ น 999 ราคา 600
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อนวโลหะ 1,999 ราคา 500
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้ออาปาก้า 9,999 ราคา 200
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อทองแดง 30,000 ราคา100

ข้อมูลเพิ่มเติม

เนื้อทองแดงผิวไฟ ณ ขีด สร้าง 3000 เหรียญ
เนื้อทองแดงรมดำ ณ ขีด สร้าง 10000 เหรียญ

 

 

รายการพระเครื่องเลื่อนสมณศักดิ์ http://www.pratae.com/higherrank/index.php

 

วันที่ : 7 กรกฏาคม 2556
ที่มาของบทความ : วัดช้างให้
จำนวนเปิด : 17961